In bijgaande kaart zijn de vlieglijnen weergegeven die in 2024 door de inwinners van AHN5 worden gevlogen. Rode lijnen zijn nog niet ingewonnen. De groene lijnen zijn al wel ingewonnen. Je kunt de tijdsbalk gebruiken om te zien wanneer een lijn is ingewonnen.

Landsdekkend

Bekijk de vlieglijnen via arcgis.com

Hoogdynamisch

In opdracht van Rijkswaterstaat winnen we hoogtegegevens in van de Waddeneilanden, kustlijn en Scheldes vanwege de verandering die eb en vloed heeft op de hoogte. 

Bekijk de vlieglijnen via arcgis.com