Home

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. 

Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. 

Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Planning AHN4

De levering van AHN4 ingewonnen in de jaren 2020 en 2021 is uitgevoerd. Deze data is beschikbaar via de AHN viewer en kan ook via deze omgeving gedownload worden. De inwinning van AHN4 voor 2022 start in december 2021 en zal naar verwachting eind maart zijn afgerond. 

De data van AHN1, 2, 3 en 4 zal vanaf 1 januari ook via open GIS services beschikbaar komen. Hierover zullen we informatie verstrekken via deze website en ons LinkedIn(externe link) kanaal. 

Kijk voor de indeling van de percelen naar de beschrijving van AHN4

Uitsnede uit het AHN

Adres

Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

Route

Contact

E: info@ahn.nl
T: 033-4603100

Social media

linkedin