Hoe werkt het inwinnen van hoogtegegevens

Het productieproces van het AHN bestaat uit een aantal stappen. Van inwinning van de gegevens tot uiteindelijk de beschikbaarstelling via PDOK.

Stap 1: Inwinning

Het AHN wordt ingewonnen via laseraltimetrie vanuit vliegtuigen. Om te kunnen vliegen wordt er door de inwinner eerst een vliegplan gemaakt en ingediend bij het AHN-projectteam. Dit vliegplan bevat onder andere de voorgestelde configuratie van vliegstroken en de locaties van de GPS-basisstations en referentievelden.

Voor de uitvoering van de vluchten is meestal enkele weken nodig. Dit is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden en het verkrijgen van toestemming om boven bepaalde gebieden te mogen vliegen.

In de dagen na de vlucht(en) wordt door het projectteam van de inwinner gecontroleerd of de data het projectgebied volledig dekt en of de kwaliteit voldoende is om aan de eindspecificaties van AHN te voldoen.

Stap 2: Verwerking

Als een (deel)gebied gevlogen is, wordt de data verder verwerkt. Onder andere kunnen nu nauwkeurigere GPS-correcties worden toegepast en worden de verschillende stroken aan elkaar gelegd, zodat gekeken kan worden of de metingen gelijk aan elkaar zijn.

Stap 3: Filteren

De filtering is vaak het meest intensieve werk. Hoewel een deel van de filtering geautomatiseerd kan plaatsvinden op basis van bijvoorbeeld hoogtesprongen in de data, moet hier nog veel handmatig aan gedaan worden. Dankzij filtering wordt de AHN-data voorzien van classificatiecodes die aangeven of een hoogtepunt bijvoorbeeld een gebouw, vegetatie of maaiveld betreft.

Stap 4: Controles

De inwinner voert zelf een hoop controles uit, deels omdat het onderdeel is van hun eigen productieproces, deels omdat ze zelf al aan moeten tonen dat de data voldoet aan de eindtermen. De controles betreffen onder andere de puntdichtheid, de puntverdeling en de filtering. Daarnaast wordt ook de 3D-ligging van de data gecontroleerd.

De resultaten worden uiteindelijk nog gecontroleerd door een controleur. Dit kan zowel een 100% controle zijn als een steekproefsgewijze controle. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de data geaccepteerd.

Stap 5: Eindproducten

Na acceptatie van de verschillende deelleveringen wordt de eindlevering gemaakt door de inwinner. Deze eindlevering bevat alle bestanden zoals die ook via PDOK worden aangeboden. Dit betekent dus dat data niet in (vlieg)stroken geleverd wordt, maar in AHN-kaartbladen en dat daarbij de bestandsbenamingen conform afspraken zijn.

Stap 6: Samenvoegen

Na levering van de eindproducten moet de data nog toegevoegd worden aan de reeds beschikbare data (van voorgaande inwinjaren), zodat er een landelijk bestand ontstaat.

Stap 7: Distributie

Zodra de eindproducten gereed zijn worden deze beschikbaar gemaakt aan deelnemende partijen binnen de samenwerking van het AHN en wordt de data ook gedeeld als open data. Het volgende hoofdstuk beschrijft de distributie in meer detail.