Producten

De geclassificeerde puntenwolk is de basis. Daarnaast zijn er een aantal afgeleide producten die veelvuldig gebruikt worden.

LAZ puntenwolk

De LAZ puntenwolk is een bestand waarin alle metingen beschikbaar zijn zoals ze zijn gedaan inclusief alle kenmerken van dat punt zoals intensiteit, klasse, vliegstrooknummer, tijdstip, etc (zie 3.2). LAZ is een gecomprimeerd LAS bestand dat door de meeste software rechtstreeks ingelezen kan worden. LAZ puntenwolken zijn wel zware bestanden. De meeste gebruikers gebruiken daarom afgeleide producten. LAZ puntenwolken zijn uitermate geschikt om extra analyses op de data uit te voeren en om volledig gebruik te maken van de classificatie van de data.

Digitaal Terrein Bestand

Van alle als maaiveld geclassificeerde punten wordt een DTM (Digital Terrain Model) gemaakt. Middels de Squared Inverse Distance Weighting methode wordt voor iedere cel van 50x50 cm een waarde berekend die het best de waarde van het centrum van deze cel representeert. Lege cellen krijgen een “no-data” waarde. Zodoende ontstaat voor het hele projectgebied een raster dat de hoogte van het maaiveld representeert. Dit raster bevat gaten op plekken waar geen maaiveld gemeten is zoals in water en onder gebouwen.

Van dit raster wordt vervolgens een 5m raster afgeleid. Voor iedere cel van 5x5 meter wordt de gemiddelde waarde van alle 50x50 cm cellen genomen als waarde, tenzij meer dan 60% van de 50x50 cm cellen een “no-data” waarde heeft, dan krijgt de 5x5 m cel ook een “no-data” waarde.

Deze rasterbestanden in GeoTiff formaat zijn heel makkelijk te gebruiken in allerlei (GIS) software pakketten.

Digitaal Hoogtebestand

Naast de terreinbestanden die het maaiveld representeren zijn er ook bestanden die alle data representeren behalve de klasse water. Deze DSM bestanden (Digital Surface Model) worden op dezelfde wijze gemaakt als de DTM bestanden alleen worden dan niet enkel de maaiveld punten meegenomen maar ook de gebouwen, kunstwerken en overige punten. Water blijft ook hier buiten beschouwing en wordt derhalve als “no-data” gepresenteerd.

Postcodetool

Hoe hoog (of laag) woon jij? Met de postcodetool kun je de hoogtegegevens op postcode zoeken (geen spatie in de postcode).