Over het programma AHN

AHN is een meerjarenprogramma en een samenwerking tussen de waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat met als doel het vervaardigen van een digitaal hoogtebestand van Nederland.

Deze organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot vervaardigen van het AHN omdat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een veilig Nederland op het gebied van watersysteem- en waterkeringenbeheer. De hoogtegegevens worden sinds 1997 ingewonnen.

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. De overheid heeft het AHN volledig en zonder enige voorwaarden openbaar gedeeld in de vorm van open data, om hergebruik van de beschikbare gegevens te stimuleren.