Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. De overheid heeft het AHN volledig en zonder enige voorwaarden openbaar gedeeld in de vorm van open data, om hergebruik van de beschikbare gegevens te stimuleren.