AHN is een meerjarenprogramma en een samenwerking tussen de Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat met als doel het vervaardigen van een digitaal hoogtebestand van Nederland.

Deze organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot vervaardigen van het AHN omdat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een veilig Nederland op het gebied van watersysteem- en waterkeringenbeheer.

Afbeelding tijdlijn van het AHN

Tijdlijn van het AHN

AHN1 (1997-2004)

De inwinning van het AHN is gestart in 1997. Voor AHN1 is in eerste instantie gekozen voor een puntdichtheid van 1 punt per 16 vierkante meter. In de loop van het AHN1 nam de puntdichtheid toe; er zijn ook gebieden beschikbaar waar ongeveer 1 punt per vierkante meter is ingewonnen.

AHN2 (2007-2012)

Na afronding van het AHN1 groeide de behoefte aan een nieuwe cyclus; de oudste data was inmiddels van eind jaren negentig. Omdat ook de technieken en processen in een meer volwassen stadium kwamen, kon hoogte met laseraltimetrie op zeer hoge resolutie worden ingewonnen. Waar AHN1 voor 99,7% van de punten een nauwkeurigheid had van 50 cm, had AHN2 voor 99,7% van de punten al een nauwkeurigheid van 20 cm.  De gemiddelde puntdichtheid voor AHN2 ligt tussen de 6 en 10 punten per vierkante meter.

AHN3 (2014-2019)

De inwinning van AHN3 loopt tot en met 2019. AHN3 is de nieuwste dataset. Elk jaar wordt een deel van Nederland gemeten en toegevoegd aan AHN3. In onderstaande kaart ziet u welke gebieden in welk jaar zijn of worden ingewonnen.