Eerste deel van AHN 5 is beschikbaar!

Afgelopen winter hebben we het noordelijke en westelijke deel van Nederland succesvol ingewonnen. Het eerste deel, met daarin Friesland, de Wadden en de kop van Noord-Holland, is nu beschikbaar.

Vliegkaart AHN, het blauwe deel is noordwest Nederland
Vliegkaart AHN

Inwinning in drie delen

Ieder jaar vliegen we voor het AHN een derde deel van Nederland. Daarbij wordt elk deel opgesplitst in twee percelen. Op de kaart hiernaast zie je de percelen die we afgelopen win ter hebben ingewonnen (blauw op de kaart). Dat zijn dus delen van Friesland en Noord-Holland, maar ook delen van Zuid-Holland en Utrecht.

Van het blauwe gebied zijn nu Friesland, de Wadden en de kop van Noord-Holland beschikbaar. Deze regio is aangegeven als 'regio noord 2023'. Het gebied 'regio west 2023' wordt op dit moment gecontroleerd en komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar.

Drie producten

We leveren het AHN op als open data. Daarbij  zijn er drie producten:

 1. De puntenwolk (in LAZ).
  Dit betreft een wijziging. Waar in het AHN4 gebouwen in zijn geheel als 'gebouw' (klasse 6) waren geclassificeerd, zijn nu in AHN5 alleen de daken als gebouw aangemerkt. De rest van het gebouw is aangemerkt als overig.
   
 2. Het terreinmodel (DTM, in GeoTIFF).
   
 3. Het hoogtemodel (DSM, in GeoTIFF).
  Belangrijke wijziging ten opzichte van het AHN4 is dat het ½×½ m hoogtemodel (DSM) gebaseerd is op de maximale waarde in plaats van het gewogen gemiddelde van de cel.

Klik op onderstaande kaart voor meer details en data:

Over het AHN


Het Actueel Hoogtebestand Nederland wordt gefinancierd door de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Deze organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot vervaardigen van het AHN, omdat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een veilig Nederland op het gebied van watersysteem- en waterkeringenbeheer. Namens deze organisatie coördineert en publiceert het Waterschapshuis de data op AHN.nl.

Open data, maar bronvermelding verplicht
 

Het AHN bestaat uit open data. Dat betekent dat iedereen de kaarten kan bekijken en gebruiken. Echter: in tegenstelling tot eerdere versies van het AHN wordt het voor gebruikers van open data verplicht om de bron (AHN) te vermelden bij afgeleide producten.