De voorgaande stappen worden allemaal door de leverancier inwinning uitgevoerd. Deze levert de data vervolgens aan Het Waterschapshuis. De data wordt vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijke controlepartij. Deze controleert onafhankelijk van de leverancier of aan alle voorwaarden uit het contract is voldaan. De volgende controles worden uitgevoerd:

  • Navigatie (Is het volledige projectgebied gevlogen en zitten er geen gaten tussen de vliegstroken)
  • Relatieve planimetrie (Sluiten de noklijnen van de overlappende stroken op elkaar aan)
  • Absolute planimetrie (Sluiten de noklijnen van de LiDAR data aan op onafhankelijk gemeten referentie-objecten)
  • Relatieve hoogte (Sluit het maaiveld van overlappende stroken goed op elkaar aan)
  • Absolute hoogte (Sluit het maaiveld van de LiDAR data aan op onafhankelijk gemeten referentie velden)
  • Puntdichtheid (Voldoet de resulterende puntdichtheid aan de eisen)
  • Puntverdeling (Voldoet de resulterende puntverdeling aan de eisen, m.a.w. liggen de meetpunten niet allemaal vlak bij elkaar maar zijn ze regelmatig gespreid)
  • Classificatie (Zijn alle punten geclassificeerd volgens de specificaties)
  • Herbemonstering (Zijn de 50cm en 5m rasterbestanden op een juiste wijze afgeleid van de LAZ data)