logo3.jpg (10 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Het AHN

Het AHN

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Het AHN is vooral nodig voor waterbeheer en waterkeringbeheer, een van de dagelijkse taken van de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld, zoals het oppervlak van de grond wordt genoemd, wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn en of het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd. Ook kan ermee bepaald worden of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving.

Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, die ze met het AHN zichtbaar maakten, oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig resulteren samen in een heel nauwkeurige meting van de hoogte.

Op deze website kunt u de hoogtekaart verkennen met de viewer, de hoogte voor een bepaalde postcode opvragen en voorbeelden van het AHN bekijken. Verder geeft deze website meer informatie over de achtergronden en productie van het AHN en de organisatie daarachter.

Meer informatie over de kwaliteit van het AHN2 is te vinden in het kwaliteitsdocument AHN. Zie het blok Kwaliteitsdocument AHN voor een link naar dit document.

logo3.jpg (10 Kb)
Naar boven