Viewer

De AHN-viewer bevat twee datasets: een variant van AHN1 en een variant van AHN2.

AHN1

Van het AHN1 is de zogeheten maaivelddataset opgenomen. Deze bevat in het landelijk gebied alleen maaiveldinformatie, dus zonder bebouwing en bomen. Vanwege de puntdichtheid van het bronbestand is van het AHN1 geen apart maaiveldbestand van het stedelijk gebied gemaakt. Voor die gebieden bevat de data dus ook de bebouwing en vegetatie.

AHN2

Van het AHN2 is momenteel de dataset opgenomen die de maaivelddata en alle vegetatie en bebouwing bevat. Hierdoor kan het voorkomen dat er grote verschillen zijn tussen AHN1 en AHN2.

Om alle functies van de viewer te kunnen gebruiken, kunt u het beste de nieuwste versie van Internet Explorer, Firefox, Chrome of Safari openen. In Internet Explorer 8 werkt de viewer niet volledig.