HippoWaterschappen site - homepage

Welkom bij het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart, als het ware. Voor heel Nederland is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is. De waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat laten het AHN maken voor hun dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer. Maar ook voor andere toepassingen wordt het AHN gebruikt.

Op deze website kunt u de hoogtekaart verkennen met de viewer, de hoogte voor een bepaalde postcode opvragen en voorbeelden van het AHN bekijken. Verder geeft deze website meer informatie over het AHN, de organisatie daarachter en de verschillende hoogtebestanden.

Sinds 6 maart 2014 zijn AHN1 en AHN2 beschikbaar als Open Data. Sinds 10 september is daar ook het AHN3 aan toegevoegd. Dat betekent dat iedereen gratis en zonder restricties gebruik kan maken van de hoogtedata. De data wordt, als webservice en als download, beschikbaar gesteld via PDOK en het NationaalGeoregister.